Alicja Sabelová ART

Strom z minerálů

Radost ze života (10cm)

Citrín na Kalcitu
| postříbřený drátek

Autorský strom z citrínu, kalcitu a postříbřeného drátku můžeme nazvat naší mentální i psychickou vzpruhou.

Jako by nám ze svého úhlu pohledu nadšeně ukazoval optimistický pohled na život, který je plný tvořivosti, hojnosti a radosti. Jeho vnitřní slunce nás symbolicky zalévá pohodou a uvádí naše myšlenky a emoce do rovnováhy. Povzbuzuje nás k tomu, abychom vyjádřili svou přirozenost a začali si ji užívat.