Alicja Sabelová ART

STŘEDNÍ stromeček

Fotonávod na tvorbu středního stromečku z minerálů a drátku

Větvička - dva lístky

Větvička - tři lístky

Spojování větviček

Splétání stromu

Tvorba kořenů

Upevnění na kámen

Stabilita stromu

Tvarování koruny