Alicja Sabelová ART

O TVORBĚ

Zajímavosti o tvorbě autorských stromů z minerálů

Tvorba podle Fibonacciho posloupnosti

Stromy z minerálů, které tvořím, splétám vlastní autorskou technikou, která v sobě ukrývá Fibonacciho posloupnost. Každé dílo tak v sobě nese otisk přírodních zákonitostí, díky kterým na nás působí harmonickým a zklidňujícím dojmem. Zároveň tím stromy získávají svůj jedinečný vzhled, který často tvarově připomíná lípu – obrácené srdce.

Využití zlatého řezu nebylo v mých tvůrčích začátcích záměrné. Vzhled stromu jsem vždy ladila podle vlastního vnímání harmonie celého díla. Až o několik let později jsem se seznámila s Fibonacciho posloupností. Její strukturu jsem velmi rychle rozpoznala také ve své tvorbě a od té doby jí používám zcela vědomě.

Inspirace pro tvorbu

Tvorba každého stromu začíná od výběru vhodné kombinace kamenů a drátu. Při autorské tvorbě je volba minerálů intuitivní a zrcadlí se v ní mé aktuální rozpoložení, životní téma i tichá přitažlivost některými konkrétními minerály a jejich barvami, které semnou v daném období souzní.

V případě, že jde o tvorbu na míru, zkoumáme s klientem jeho představu, tedy barevnou kombinaci, vhodný prostor, ale také symboliku či záměr celého díla. Z nich pak vychází finální výběr minerálů, velikosti i tvar stromu.

O procesu tvorby

Mezi specifika mé autorské techniky drátovaných stromů patří, že se strom tvoří od shora dolů. Jednotlivé větve a jejich počty na sebe postupně navazují podle přesné struktury, která vychází z Fibonacciho posloupnosti.

Fáze tvorby koruny stromu je nejnáročnější zejména časově. U těch největších stromů je to proces, který může trvat i celé měsíce. V takovém případě se pracuje se svazkem až několika tisíců drátů, kde každý z nich může měřit až 5 metrů.

Naopak fyzicky nejnáročnější je část splétání kmene, kořenů a umístění stromu na spodní kámen. Zde je zapotřebí velké množství síly na zapletení všech drátů do jednoho mohutného celku – kmene. Zároveň se tvoří pevná kořenová síť kolem základního kamene vážícího i několik kilogramů. V této fázi je důležité mít dobře “načtený” spodní kámen, aby se na něj následně povedlo strom hladce a přirozeně usadit a celé dílo získalo požadovanou stabilitu.

V onom “načítání” mi pomáhá moje zvláštní schopnost vcítit se do stromu. Jako bych se stávala samotným stromem a vnímala, kde na kameni vyrůst, kudy zakořenit, do jakého tvaru dané prostředí formuje korunu. Je to neviditelný tanec energie, kterou vnímám v rodícím se díle.

Když strom konečně pevně zakoření a získá svou stabilitu, přichází fáze tvarování koruny. Po předchozí mnohdy velmi náročné části, je pro mě tato fáze vždy odměnou a meditací. Je to nejklidnější část tvorby zaměřená na pozorování detailu i celku, nacházení harmonie. Jsou to mnohdy dny ladění a milimetrového polohováni každé větve a listu, dokud není hotovo. Uvnitř je ticho, klid, pouze přítomný okamžik.

Poslední na řadu přichází pozorování vytvořeného díla. Strom samotný se zrodil jako mé vlastní zrcadlo. Přichází mi vyprávět příběh. Nese sebou poselství, kterému se učím naslouchat. Je to pro mě čas uvědomění, přijetí a pochopení témat, které průběh celé tvorby doprovázely. Tato fáze je různě dlouhá a je zároveň nezbytnou součástí k ukončení celého tvůrčího procesu.

Jsem vděčná, že mohu...

S každým vytvořeným stromem mě naplňuje obrovská radost a vděčnost za to, že se skrze mě mohla zrodit krása, která hladí naše oko i duši. Dílo, které naplňuje nás i prostor klidem a harmonií.

Tvorba je mou vášní i životní cestou, která mě učí uvolnit se a důvěřovat procesu. Plyne vždy svým tempem a směrem, který se učím přijímat, respektovat, držet s ní krok, i když je to cesta plná výzev a vykročení daleko za hranice mé komfortní zóny. Tvorba je pro mě tichá píseň duše, kterou s pokorou i odvahou mohu skrze vlastní ruce předávat světu dál.

Budoucnost

Mým cílem je podporovat skrze tvorbu sebe i druhé na naší jedinečné cestě životem. Svými díly velmi ráda pomůžu vytvořit krásný prostor pro zastavení se, zklidnění, uvnitřnění, načerpání síly, naděje, inspirace.

Pokud si přejete takový prostor tvořit také, se svými stromy z minerálů jsem zde pro Vás.